Gouverneur Boekhoudt

Zijne Excellentie J.A. (Alfonso) Boekhoudt is op 1 januari 2017 aangetreden als Gouverneur van Aruba voor een ambtstermijn van 6 jaar. Op 12 december 2022 is de Gouverneur herbenoemd bij Koninklijk Besluit en per 1 januari 2023 is zijn tweede ambtstermijn gestart voor een termijn van zes jaar. 

Vergroot afbeelding Een portretfoto van de Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, voor een donkergrijze achtergrond.
Gouverneur Boekhoudt