Onderscheidingsvlag

De onderscheidingsvlag van de Gouverneur van Aruba is bij Koninklijk Besluit van 29 oktober 1985 vastgesteld.

De Hoge Raad van Adel heeft geadviseerd over het ontwerp voor de onderscheidingsvlag. Het Koninklijk Besluit trad op 1 januari 1986 in werking. Toen kreeg Aruba de status van land in het Koninkrijk en trad de eerste Gouverneur aan.

Vergroot afbeelding De onderscheidingsvlag van de Gouverneur van Aruba
Onderscheidingsvlag Gouverneur van Aruba

In artikel 1 van het Koninklijk Besluit staat een omschrijving van de onderscheidingsvlag van de Gouverneur van Aruba. Deze luidt als volgt:

De onderscheidingsvlag van de Gouverneur van Aruba is een rechthoekige vlag, waarvan de lengte zich verhoudt tot de hoogte als 3:2, met aan de boven- en onderzijde aansluitend een rode, een witte en een blauwe baan in de kleuren van de Nederlandse vlag, elk met een breedte gelijk aan een twaalfde (1/12) van die der vlag. De bovenste en de onderste drie banen zijn van elkaar gescheiden door een witte baan, waarop in het midden een cirkelvormig vlak met een doorsnede van vijf twaalfde (5/12) van de hoogte van de vlag is aangebracht. Op dit cirkelvormige vlak zijn een omzoomde vierpuntige ster en twee horizontale banen aangebracht. Het middelpunt van de ster bevindt zich op een afstand van vijf achtenveertigste (5/48) van de hoogte van de vlag recht boven het middelpunt van het cirkelvormige vlak. De vormgeving en de hoogte van de ster komen overeen met de vormgeving en de hoogte van de ster in de Arubaanse vlag. De twee horizontale banen bevinden zich verhoudingsgewijs op dezelfde hoogte en zijn, met uitzondering van de plaatsen waar zij booggedeelten van het cirkelvormige vlak raken, verhoudingsgewijs even breed als in de Arubaanse vlag. Het cirkelvormige vlak, de ster en de twee horizontale banen zijn uitgevoerd in de kleuren van de vlag van Aruba.

De onderscheidingsvlag van de Gouverneur hangt op drie locaties wanneer de Gouverneur op het eiland is: het Kabinet van de Gouverneur, Cas Ceremonial di Gobernador en de woning van de Gouverneur. Wanneer de Gouverneur uitlandig is, wordt de onderscheidingsvlag gestreken. Wanneer de Gouverneur gebruik maakt van de dienstauto, voert de chauffeur daar ook een klein formaat van de onderscheidingsvlag op.