Oud-Gouverneurs

Op 1 januari 1986 kreeg Aruba de status van land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Vanaf dat jaar heeft Aruba een Gouverneur en een waarnemend Gouverneur.

De Koning benoemt de Gouverneur en de waarnemend Gouverneur. Voor beiden bedraagt de benoemingstermijn zes jaar. Na deze periode kunnen zij een keer worden herbenoemd voor hoogstens zes jaar.