Gouverneur van Aruba

De Gouverneur van Aruba is het hoofd van de regering van Aruba. Hij vertegenwoordigt ook de regering van het Koninkrijk.

Als de Gouverneur met verlof of in het buitenland is, neemt de waarnemend Gouverneur het ambt van Gouverneur waar. Dit is ook het geval als de Gouverneur zijn functie tijdelijk niet kan uitoefenen of als hij vroegtijdig vertrekt. 

De Koning benoemt de Gouverneur en waarnemend Gouverneur bij Koninklijk Besluit. De zittingstermijn van zowel de Gouverneur als de waarnemend Gouverneur is zes jaar. Na deze periode kan de Koning de (waarnemend) Gouverneur een keer opnieuw benoemen voor hoogstens zes jaar.