Cas Ceremonial di Gobernador

In 1985 is begonnen met de bouw van de ambtswoning van de Gouverneur van Aruba aan de Maria Christinastraat 2 in Oranjestad.

In 1986 kreeg Aruba de status van land binnen het Koninkrijk. In dat jaar is ook de eerste Gouverneur van Aruba aangetreden.

Vergroot afbeelding Ambtswoning van de Gouverneur van Aruba zoals die er uit zag in 1986
De ambtswoning van de Gouverneur van Aruba (1986)

De eerste twee Gouverneurs, de heer F.B. Tromp en de heer mr. O. Koolman, hebben tijdens hun Gouverneurschap in de officiële ambtswoning gewoond. Gouverneur Refunjol heeft er geen gebruik van gemaakt, in afwachting van de verbouwing van het pand.

De verbouwing en vernieuwing van de Gouverneurswoning is in 2015 afgerond voor het huidige gebruik als ceremonieel ontvangsthuis: Cas Ceremonial di Gobernador. Het pand wordt door de Gouverneur gebruikt voor audiënties en officiële ontvangsten van hoogwaardigheidsbekleders.

Als onderdeel van de huidige inrichting hangen in Cas Ceremonial tijdelijk verschillende schilderijen. Arubaanse kunstenaars hebben deze gemaakt en in bruikleen gegeven.