Bevoegdheden

De positie en rol van de Gouverneur zijn geregeld in een aantal rijkswetten en Koninklijke besluiten. Bijvoorbeeld: het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, de Staatsregeling van Aruba en het Reglement voor de Gouverneur van Aruba.