Privacy

Persoonsgegevens die u invult op gouverneuraruba.com worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Bewaren persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. 

Delen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden. Het Kabinet van de Gouverneur kan op grond van de wet wel verplicht zijn gegevens over te dragen aan andere (overheids)organisaties. Bijvoorbeeld als iemand via de website strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Social media

Voor het delen van informatie via social media maken wij gebruik van externe platforms, zoals Facebook en LinkedIn. Wij hebben geen enkele invloed op de wijze waarop deze platforms omgaan met persoonsgegevens die u deelt via deze platforms.