Toegankelijkheid

Het Kabinet van de Gouverneur van Aruba besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie.

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. De website gouverneuraruba.com voldoet bijna volledig aan de open standaard Digitoegankelijk (EN 301 549/WCAG 2.1).

Toegankelijkheidsverklarnig

De toegankelijkheidsverklaring van www.gouverneuraruba.com is opgesteld op 15 februari 2022.

Binnenkort voert Stichting Accessibility het toegankelijkheidsonderzoek voor deze website uit. Het gerelateerde rapport wordt zo snel mogelijk op deze pagina gepubliceerd. 

Het Kabinet van de Gouverneur van Aruba tracht de aandachtspunten binnen twee maanden na dagtekening van bogengenoemd rapport te verbeteren. Hierna voert de Stichting Accessibility een tweede onderzoek uit. Het bijbehorende rapport wordt, zodra beschikbaar, op deze pagina gepubliceerd.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van onze website? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan via het e-mail adres communicatie@kabga.aw contact op.