Toegankelijkheid

Het Kabinet van de Gouverneur van Aruba besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie.

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. De website gouverneuraruba.com voldoet vrijwel volledig aan de open standaard Digitoegankelijk (EN 301 549/WCAG 2.1).

Toegankelijkheidsverklaring

De meest recente toegankelijkheidsverklaring van www.gouverneuraruba.com is opgesteld op 25 augustus 2022.

Stichting Accessibility heeft een toegankelijkheidsonderzoek voor deze website uitgevoerd. De website voldoet inhoudelijk volledig aan de toegankelijkheidseisen.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van onze website? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan via het e-mail adres communicatie@kabga.aw contact op.