Copyright

Iedereen mag de informatie op deze website hergebruiken, tenzij anders is aangegeven.

Het gaat om het hergebruik van alle soorten informatie zoals teksten, rapporten, foto's, grafieken en afbeeldingen. Het hergebruik geldt zowel voor commerciƫle als niet-commerciƫle doeleinden.

Hergebruik is toegestaan, tenzij het informatie betreft waarbij is aangegeven dat een derde (meestal de maker van het werk) hiervan de rechthebbende is op grond van de wet. Controleer daarom ook altijd de afzender van documenten.

Bij hergebruik van de inhoud van deze website is naamsvermelding niet verplicht. Maar bij het citeren van de inhoud mag niet de indruk worden gewekt dat de Gouverneur of het Kabinet van de Gouverneur zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.