Portretfoto's

Het auteursrecht op de foto's in deze rubriek berust bij het Kabinet van de Gouverneur van Aruba. 

Gebruik foto's

De foto's mogen gebruikt worden met de vermelding: Foto: © Kabinet Gouverneur Aruba.

Het auteursrecht wordt hier uitdrukkelijk voorbehouden. Het is toegestaan de foto's te gebruiken voor redactionele doelen door nieuwsmedia, het tonen in openbare ruimten, privégebruik en educatieve doelen. Het is niet toegestaan de foto's of een (digitale) kopie ervan te gebruiken voor politieke, commerciële of ideële doelen. Het is ook niet toegestaan om de foto's (digitaal) te bewerken. 

Het Kabinet van de Gouverneur van Aruba behoudt zich het recht voor om op te treden als de (wijze van) openbaarmaking van een foto in strijd wordt geacht met de waardigheid van het ambt van Gouverneur.