Caribisch Visum en Schengenvisum

Een visum is een machtiging of beslissing om tijdelijk een land binnen te mogen. Iemand die een visum toegekend krijgt, krijgt een sticker in zijn of haar paspoort of ander geldig reisdocument.

Op het moment dat de persoon het visum krijgt, bestaat er geen bezwaar tegen de binnenkomst van de persoon in het land van bestemming. Een visum kan soms ook nodig zijn bij doorreis naar een derde land. Belangrijk om te weten is dat een visum geen onherroepelijk recht geeft op binnenkomst. Ook als een persoon een land inreist, moet hij of zij zichtbaar aan de inreisvoorwaarden voldoen.

Bij het Kabinet van de Gouverneur van Aruba kunnen personen een Caribisch visum of een Schengenvisum aanvragen.

Aanvraagprocedure

Of een persoon wel of niet visumplichtig is, kan per geval en per situatie verschillen. Hetzelfde geldt voor de vereiste documenten voor het in behandeling nemen van de visumaanvraag. Het is daarom raadzaam om vooraf contact op te nemen met de afdeling consulaire zaken. Als blijkt dat de persoon inderdaad een visum nodig heeft, moet hij of zij een afspraak maken voor het doen van de aanvraag. Tijdens vakantieperiodes en rond de feestdagen kan de aanvraag- en behandelduur langer zijn.

Kosten

De kosten voor beide visa zijn in 2024: Afl. 160,-.

Afspraak

De contactgegevens voor het maken van een afspraak zijn terug te vinden op deze contactpagina