Noodpaspoort en Laissez-Passer

Het noodpaspoort en het laissez-passer zijn tijdelijke reisdocumenten. Wanneer iemand voldoet aan de voorwaarden, kan hij of zij dit document aanvragen. Dit kan bij de afdeling consulaire zaken van het Kabinet van de Gouverneur.

Personen met de Nederlandse nationaliteit moeten een noodpaspoort aanvragen. Personen met een andere dan de Nederlandse nationaliteit, vragen een laissez-passer aan.

Personen die door een noodsituatie moeten reizen, vlak vóór de reis geen geldig reisdocument hebben en geen nieuw document hebben aangevraagd, kunnen een nood-reisdocument krijgen. Dit kan ook bij verlies of diefstal van het reguliere reisdocument. Het noodpaspoort en het laissez-passer zijn alleen als reisdocument te gebruiken. De documenten zijn niet geldig als legitimatiebewijs of identiteitskaart.

Let op: Sommige landen stellen extra of andere eisen aan een reisdocument. Bijvoorbeeld dat de persoon een visum moet hebben. De ambassade of het consulaat van het desbetreffende land kan bevestigen of het noodpaspoort geldig is voor dat land. Het Kabinet van de Gouverneur van Aruba is niet aansprakelijk als uw reis niet of niet op tijd kan doorgaan. Ook bij grote drukte is het Kabinet van de Gouverneur van Aruba niet aansprakelijk.

Het is in beginsel niet mogelijk om met een noodpaspoort de Verenigde Staten van Amerika binnen te reizen. Het Consulaat-Generaal van de Verenigde Staten van Amerika op Curaçao kan hier telefonisch meer informatie over geven +5999 461 3066.

Kosten

Het tarief voor een noodpaspoort of laissez-passer bedraagt voor 2024: Afl. 112,00.

Afspraak

De contactgegevens voor het maken van een afspraak zijn terug te vinden op deze contactpagina

Medische noodsituatie

Soms is er sprake van een ernstige en dringende medische noodsituatie. Dan kan een consulaire piketmedewerker ook buiten kantooruren een nooddocument aanmaken. Daarvoor moet de AZV schriftelijk bevestigen dat de persoon om acute medische redenen moet reizen. Voor deze gevallen is een consulair piketmedewerker bereikbaar op telefoonnummer 593 7919.