Optie en Naturalisatie

Een persoon is Nederlander als hij of zij over de Nederlandse nationaliteit beschikt. Er zijn drie manieren waarop iemand de Nederlandse nationaliteit kan verkrijgen: automatisch door geboorte of erkenning (van rechtswege), door optie of door naturalisatie.

Personen die niet van rechtswege over de Nederlandse nationaliteit beschikken, moeten de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Dit kan met een aanvraag voor naturalisatie. Soms kan Nederlander worden ook op een snellere manier. De persoon dient dan een aanvraag voor optie in.

Verschil optie en naturalisatie

Er zijn vier belangrijke verschillen tussen de optie- en naturalisatieprocedure. Allereerst de voorwaarden waaraan men moet voldoen. Ook de autoriteit die de beslissing neemt, de duur van het proces en de kosten verschillen.

Afronding procedure Nederlanderschap

Nederlander worden is een bijzondere gebeurtenis. Daarom organiseert het Kabinet van de Gouverneur naturalisatieceremonies. Tijdens deze bijeenkomst schenkt de Gouverneur aandacht aan de betekenis van de Nederlandse nationaliteit. Ook spreekt hij over de kernwaarden van het Koninkrijk. En over de verbondenheid van personen die de Nederlandse nationaliteit krijgen met de Arubaanse samenleving.

Iedereen die Nederlander wordt door optie of naturalisatie moet binnen 1 jaar ná de beslissing de naturalisatieceremonie bijwonen. Daar leggen zij de eed of verklaring en belofte af. Dit is de laatste stap van de procedure. Hierna verkrijgen zij officieel de Nederlandse nationaliteit.

Afstand doen van andere nationaliteit

Na het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit moeten personen mogelijk afstand doen van hun eigen nationaliteit. Op pagina drie van dit formulier van de IND, staat wanneer dit wel of niet moet.

Kosten voor optie en naturalisatie in 2024

Product Kosten
optie, enkelvoudig Afl. 422,-
optie, gemeenschappelijk Afl. 720,-
optie, medeopterend minderjarige Afl. 47,-
naturalisatie, enkelvoudig Afl. 1990,-
naturalisatie, gemeenschappelijk Afl. 2539,-
naturalisatie, medenaturaliserend minderjarige Afl. 294,-

Contact

Niet elke situatie is hetzelfde. Daarom adviseert het Kabinet om telefonisch of via e-mail contact op te nemen met de afdeling consulaire zaken. Een van de consulair medewerkers kan uitleggen welke situatie voor de persoon in kwestie van toepassing is. Ook geven zij aan welke documenten vereist zijn.

Meer informatie

Meer informatie over beide procedures om Nederlander te worden op Aruba, is in dit formulier van de IND terug te lezen.