Organisatie

Het Kabinet van de Gouverneur van Aruba is een zelfstandige eenheid binnen de Nederlandse Rijksdienst. Deze organisatie ondersteunt de Gouverneur van Aruba bij de uitoefening van zijn taken.

Nederland financiert het Kabinet van de Gouverneur van Aruba. Dit is ingedeeld in hoofdstuk IIB van de Rijksbegroting: Overige Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van het Kabinet.

Het Kabinet staat onder leiding van de directeur. De medewerkers en directeur van het Kabinet verantwoorden zich voor de uitoefening van hun functie bij de Gouverneur.

Vergroot afbeelding Een organogram die weergeeft welke functies er zijn binnen het Kabinet van de Gouverneur van Aruba
Organogram Kabinet van de Gouverneur van Aruba