Kabinet van de Gouverneur

Het Kabinet van de Gouverneur van Aruba is de ambtelijke organisatie die de Gouverneur ondersteunt bij de uitoefening van zijn taken.

Voor de Gouverneur vervult het Kabinet een informerende, initiërende en adviserende rol. Het Kabinet is geen beleidsvormend orgaan.